صدای مشتری
مدیر روابط عمومی
تلفن : 77256203-021 
یاری رساندن به شما مشتریان عزیز؛ از وظایف سازمانی پرشیا لیفت است که به آن افتخار می کنیم. شما می توانید هر گونه سؤال؛ پیشنهاد؛ انتقاد ؛ و یا مشکل را گزارش و پیگیری نمائید. لطفاً ما را در راه انجام وظایف خود یاری فرمائید.
Rate this page
فهرست